Pogoji akcije

TRAJANJE NAGRADNE IGRE IN SODELOVANJE


Nagradna igra se začne 25. 8. 2023 ob 09:00 CET in velja do preklica, vendar
najkasneje do 30. 9. 2023 23:59 CET. Poteka v več državah, in sicer na
Slovaškem, Češkem, v Sloveniji, na Madžarskem in Poljskem, vedno v e-
trgovini Bloom Robbins (v nadaljevanju samo e-trgovina) in na določeni
povezavi:
• Slovaška: www.bloomrobbins.sk/pages/sutaz-vespa
• Češka: www.bloomrobbins.cz/pages/soutez-vespa
• Slovenija: www.bloomrobbins.si/pages/tekomvanje-vespa
• Madžarska: www.bloomrobbins.hu/pages/verseny-vespa
• Poljska: www.bloomrobbins.pl/pages/konkurs-vespa
Za udeleženca nagradne igre (v nadaljevanju udeleženec) se šteje izključno
fizična oseba, starejša od 18 let in s stalnim prebivališčem v eni od zgoraj
navedenih držav v času trajanja nagradne igre. Zaposleni pri organizatorju in
njim bližnje osebe so izključene iz sodelovanja v nagradni igri.


POGOJ SODELOVANJA:
V nagradni igri lahko sodeluješ na dva načina:
• z vnosom zahtevanih podatkov v obrazec za nagradno igro, ki se nahaja v e-
trgovini Bloom Robbins in zgoraj v navedenih povezavah pod TRAJNANJE
NAGRANDNE IGRE
• z nakupom izdelkov Bloom Robbins v spletni trgovini Bloom Robbins v
zgoraj navedenih državah med TRJANJE NAGRADNE IGRE
Vsakemu od obeh imenovanih načinov sodelovanja v tekmovanju se pripiše
določeno število točk. Več točk kot zbere udeleženec tekmovanja, večja je
njegova možnost za zmago. Maksimalno število točk ni določeno.
Dodeljene točke za načine sodelovanja v tekmovanju:
• z vpisom zahtevanih podatkov v obrazec = 1 točka; vsak udeleženec
nagradne igre ima možnost sodelovati v nagradni igri na ta način samo enkrat
• z nakupom izdelkov Bloom Robbins v spletni trgovini Bloom Robbins;
možnost sodelovanja v nagradni igri na ta način ni omejena
• če udeleženec kupi enomesečni paket katerih koli vitaminov Bloom Robbins
ali katerega koli prehranskega dopolnila Bloom Robbins = 3 točke
• če udeleženec kupi trimesečni paket katerih koli vitaminov Bloom Robbins =
9 točk
• če udeleženec kupi šestmesečno pakiranje katerih koli vitaminov Bloom
Robbins = 36 točk

Vsi nakupi, opravljeni od 1.08 pred uradnim začetkom tekmovanja 25. avgusta
2023 ob 09:00 CET, bodo samodejno vključeni v sodelovanje v nagradni igri .
Za uspešno sodelovanje v nagradni igri pa morate izpolnjevati pogoj, izdelki
ne bi smeli biti vrnjeni kupcu.Pogoji za vračilo blaga, kupljenega v nagradni
igri.


NAGRADE
• 1. mesto: skuter Vespa Primavera 50 RED z dodatki v vrednosti 4.500 evrov
z DDV in hkrati 12-mesečni paket vitaminov Bloom Robbins po izbiri v
vrednosti do 349 evrov z DDV
• 2. - 7. mesto: 6-mesečno pakiranje vitaminov Bloom Robbins po izbiri v
vrednosti do 149 eur z DDV
• 8-23. mesto: 3-mesečni paket vitaminov Bloom Robbins po izbiri v vrednosti
do 79 eur z DDV
• 24-89 mesto: 3-mesečni paket vitaminov Bloom Robbins po izbiri v vrednosti
do 29 eur z DDV

Nagrade iz nagradne igre nimajo nobenih pravnih zahtevkov, nagrade ni
mogoče zamenjati, pravico do nagrade je mogoče prenesti na drugo osebo
samo s pisnim soglasjem organizatorja. Nagrade ni mogoče zamenjati za
denar. Nagradno igro urejajo veljavni zakoni zadevne države in uveljavljanje
sodelovanja v nagradni igri ali nagrade s pravnimi sredstvi je izključeno.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe nagrad v nagradni igri.


IZBIRA IN KONTAKTIRANJE ZMAGOVALCEV:
Izbor zmagovalcev nagradne igre (v nadaljevanju samo tekmovalci) bo
izveden najkasneje 45 dni po zaključku nagradne igre, to je 15.11.2023. Za
izbiro zmagovalcev pod nadzorom nepristranskega opazovalca (v nadaljnjem
besedilu opazovalec) bo uporabljena programska oprema tretjih oseb.
Nepristranski opazovalec je oseba, ki ni zaposlena pri Organizatorju in oseba,
ki mu je blizu.
Organizator bo z zmagovalci stopil v stik v 3 delovnih dneh po njihovem izboru
in mora to storiti
Organizator si pridržuje pravico, da iz tekmovanja izključi igralce, za katere
obstaja sum goljufivega vedenja ali uporabe lažnih podatkov.
V primeru upravičenih dvomov s strani organizatorja o poštenem ravnanju
udeleženca pri sodelovanju v nagradni igri, si organizator pridržuje vso
pravico, da nagrade ne podeli udeležencu in ponovi izbor udeležencev, dokler
nagrade niso izpolnjeni. uspešno predan.

KONČNE DOLOČBE
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do končne odločitve v vseh
zadevah v zvezi z organizacijo nagradne igre, vključno s prekinitvijo,
podaljšanjem nagradne igre, preklicem ali spremembo njenih pogojev.

V Bratislavi, dne 25.8.2023