pogoji poslovanja

OPREDELITVE POJMOV

-prodajalec – ponudnik  spletne trgovine www.bloomrobbins.si BloomCosmetics s.r.o., Bernolákova 7897/11, 811 07 Bratislava, IČO: 51228637)

-kupec - fizična ali pravna oseba, ki je sklenila poslovno razmerje s prodajalcem

-blago - izdelki v ponudbi spletne trgovine www.bloomrobbins.si

-naročilo - zahtevano blago na podlagi izbire na strani

 

1. NAROČILO IN ODPOVED NAROČILA

Naročilo je ustvarjeno na podlagi potrditve med postopkom naročila blaga v spletni trgovini. Kupec s pošiljanjem naročila prodajalcu potrdi, da se strinja s poslovnimi in nakupnimi pogoji spletne trgovine ter z obdelavo osebnih podatkov. Poslovni pogoji so sestavni del izvršenega naročila, torej kupoprodajne pogodbe.

  

ODPOVED NAROČILA: 

Kupec ima pravico kadar koli preklicati naročilo brez obrazložitve pred njegovo zavezujočo potrditvijo. Po zavezujoči potrditvi naročila le, če prodajalec ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev dostave.

Prodajalec uveljavlja pravico do preklica naročila, če naročila ni mogoče potrditi zavezujoče (npr. napačna telefonska številka, ni na voljo, se ne odziva na elektronsko pošto itd.), ali če se blago več ne proizvaja, ne dostavlja ali če je prišlo k pomembni spremembi cene. V tem primeru se prodajalec obrne na kupca, da se dogovori o nadaljnjih ukrepih. Če je kupec blago ali del le-tega že plačal in zaradi zgoraj navedene situacije ni več zainteresiran za nakup blaga, se vplačani znesek vrne na njegov bančni račun ali v gotovini na njegov naslov v 15 koledarskih dneh.

 

2. ODSTOP OD KUPNE POGODBE

ODSTOP OD KUPNE POGODBE: 

V skladu z določbami oddelka §12 Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na dom in po pošti (Zakon št. 108/2000 Z.z.) imate pravico do odstopa od takšne pogodbe brez navedbe razloga v 7 delovnih dneh od datuma prejema blaga ali opravljanja storitve, zato je treba vaš umik skupaj z izdelkom prodajalcu dostaviti v določenem roku.

NAVODILA:
Izpolnite Obrazec za odstop od pogodbe (opravljenega nakupa) v 45 dneh od dostave blaga in ga pošljite skupaj z blagom (velja samo za neodprto in nepoškodovano embalažo), številko in datumom naročila ter vnesite tudi številko računa v obliki IBAN, kamor lahko pošljemo vračilo kupnine.

Kupec pošiljko pošlje po pošti ali pri drugem lokalnem prevozniku na na naveden naslov. Na naslovu mora biti naveden ID 90462747. Pošiljka, poslana s obveznostjo plačila po povzetju, ne bo sprejeta. Kupec plača poštnino po ceniku prevoznika.

Naslova za vračilo v Sloveniji:

Packeta International - DPD d.o.o.

ID za vračane pošiljke

Depo Maribor

Tržaška cesta 43

2000 Maribor

Po odpremi blaga vam po zakonu vrnemo kupnino najkasneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vendar kupec plača vse stroške dostave in vračila blaga (na primer poštnino). To pomeni, da vam bo denar vrnjen le v vrednosti blaga.

Pomembno obvestilo: Če blago vrnete, je pomembno, da ga vrnete neuporabljenega in nepoškodovanega v originalni embalaži, skupaj z dokazilom o nakupu (računom). Blago pošljite priporočeno in zavarovano, saj ne odgovarjamo za izgubo na poti do nas. Če kateri od zgornjih pogojev ni izpolnjen, žal ne bomo mogli sprejeti vašega odstopa od pogodbe in blago vam bomo vrnili na vaše stroške.

 

GARANCIJA ZAJEMA SLEDEČE:

dostava pravilne količine in vrste naročenega blaga, kot je navedeno ob naročilu, na podlagi naročila kupca o ustrezni embalaži naročenega blaga, ki blago pošilja v dogovorjenem roku (Čas pošiljanja je približno 7 dni od prejema naročila in njegova zavezujoča potrditev. V primeru, če čas ne bi bil izpolnjen, bo kupec o tem včasno obveščen. V tem primeru lahko kupec naročilo prekliče ali se dogovori o drugih pogojih, razen če kupec ne nasprotuje novemu datumu dobave in se šteje, da se je strinjal.)

izdaja in elektronsko pošiljanje računa kot davčne listine

pravica pritožbe zaradi pomanjkljivosti blaga v skladu z veljavno zakonodajo

pravica do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v roku 7 delovnih dni od datuma prejema blaga in tudi pravica doPritožba je obravnavana, kadar je izdelek predan po popravilu, zamenjavi ali zavrnitvi reklamacije oziroma ko gre za povračilo ob odstopu od pogodbe.

nesprejem naročila prek interneta zaradi nenamerne okvare internetne povezave, oz druge tehnične težave 

zamuda pri dostavi naročenega blaga zaradi pošte 

morebitna nedostava dela pošiljke, do katere je prišlo po krivdi dobavitelja (proizvajalca) zaradi kakršne koli omejitve oz. odpoved distribucijskih pravic, ali druge nepredvidljive ovire

 

NE SPREJEMAMO ODGOVORNOSTI ZA SLEDEČE:

nesprejem naročila prek interneta zaradi nenamerne okvare internetne povezave, oz druge tehnične težave

 

zamuda pri dostavi naročenega blaga zaradi pošte 

morebitna nedostava dela pošiljke, do katere je prišlo po krivdi dobavitelja (proizvajalca) zaradi kakršne koli omejitve oz. odpoved distribucijskih pravic, ali drugih nepredvidljivih ovir

 

3. ROK IN KRAJ DOSTAVE 

Dobave predmeta izvedbe (naročenega blaga) bodo izvedene v 15 delovnih dneh od zavezujoče potrditve naročila, odvisno od razpoložljivosti izdelkov in operativnih zmožnosti prodajalca, v izjemnih primerih je lahko dobavni rok daljši, po dogovoru s kupcem. 

Kraj prevzema se določi na podlagi naročila kupca. Dostava predmeta izvedbe na določeno mesto se šteje za izpolnitev dobave. Pošiljka z blagom vedno vsebuje davčno listino.

Dostava blaga poteka po celotni Slovaški prek kurirja DPD. Po dogovoru lahko blago dostavimo tudi na Češko.

 

4. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z uporabo te spletne trgovine se strinjate z zbiranjem in uporabo informacij o vas in vaših nakupih pod zgoraj navedenimi pogoji. Upravljavec spletne trgovine se zaveže, da posredovanih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih drugače uporabljal v komercialne namene brez soglasja lastnikov teh podatkov. Navedeni osebni podatki se uporabljajo samo za izvedbo transakcije med kupcem in prodajalcem.

Upravljavec se zaveže, da bo na zahtevo kupca izbrisal njegove osebne podatke iz baze podatkov kupcev, tudi brez navedbe razloga.

  

5. POGOJI NAKUPA

Blago lahko izberete z brskanjem po katalogu v naši e-trgovini

Pri spletnem naročilu navedite naslednje podatke: 

ime in priimek, naslov. Hkrati navedite svojo telefonsko številko in e-mail.

Kupec bo davčni dokument s količinsko opredelitvijo kupnine prejel ob dostavi blaga na elektronski naslov.

 

GARANCIJSKO OBDOBJE (24 MESECEV)

Garancija ne zajema običajne obrabe izdelka (ali njegovega dela), ki je posledica uporabe in potrošnega materiala. Zato krajšo življenjsko dobo izdelka ni mogoče šteti za napako in je ni mogoče uveljavljati.

 

Garancijsko obdobje za vse osebe, ki uporabljajo izdelek, v civilnem zakoniku ni določeno in ga določi proizvajalec. Garancijsko obdobje, navedeno na naši spletni strani, je namenjeno izključno potrošnikom. Kupec ima pravico zamenjati blago le, če to zaradi narave napake ni nesorazmerno.

 

6. PLAČILNI POGOJI

 Datum plačila pomeni datum, ko je plačilo kupca zabeleženo na račun prodajalca.

 

 

CENA ZA BLAGO

 

1.Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila

2.Vsi popusti so izračunani iz cene, navedene na spletni strani www.bloomrobbins.si

3. Cena za dostavo blaga bo zaračunana k ceni blaga

4. Poštnina se zaračuna k ceni blaga.

5. Cene, navedene v naši spletni trgovini, veljajo v času naročila blaga. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb cen v primeru spremembe deviznih tečajev, v primeru občutnega povečanja inflacije ali v primeru pomembne spremembe pogojev dobave s strani proizvajalcev in drugih dobaviteljev blaga.

 6. Dokazilo o prodaji je račun, ki se pošlje v elektronski obliki na e-pošto kupca, služi pa tudi kot dostavna in garancijska kartica. 

Plačilo za blago

Kupec lahko plača blago na naslednji način:

z nakazilom ali pologom na račun prodajalca, ki ga vodi banka 

s plačilom s kartico preko paypala 

 

Stroški dostave blaga

Dostava prek kurirja DPD se zaračuna za 3,95 EUR.

 

POSTOPEK PRITOŽBE 

1. Pošljite e-sporočilo, v katerem navedete vrsto izdelka in opis napake.

2. Informacije o naslednjih korakih vam bomo poslali v 24 urah (v delovnih dneh).

3. Blago pošljite na navedeni naslov skupaj s predpisanim obrazcem, ki ga najdete na naši spletni strani.

Za pritožbo je pomembno, da imate potrdilo o nakupu. Čeprav je nakup mogoče dokazati tudi z drugimi dokumenti (izpisek računa pri plačilu z bančnega računa), lahko odsotnost nakupnega dokumenta oteži reklamacije potrošnika. 

Pritožba je obravnavana, kadar je izdelek predan po popravilu, zamenjavi ali zavrnitvi reklamacije, oz povračilo ob odstopu od pogodbe.

 

7. KONČNE DOLOČBE

Na razmerja , ki jih ne urejajo ti splošni pogoji veljajo ustrezne določbe Civilnega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju, Zakona o državnem nadzoru notranjega trga v zadevah varstva potrošnikov, Zakona o varstvu potrošnikov 634/1992 Zb." kakor je bil spremenjen. Morebitne spore zaradi neizpolnjevanja teh pogojev urejajo ustrezne določbe Poslovnega ali Civilnega zakonika. 

Kupec izjavlja, da je te pogoje prebral pred izpolnitvijo naročila in da se z njimi popolnoma strinja.