Pogoji nagradne igre

Bloomhair.si 22.08.2022

 1. TEMELJNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre je: Kaja Karba ("Organizator") razpisuje nagradno igro.

Nagradna igra poteka v Sloveniji preko družbenega omrežja Instagram.

Ta pravila nagradne igre urejajo pravna razmerja med tekmovalcem in organizatorjem. S sodelovanjem v nagradni igri tekmovalec sprejema ta pravila in se zavezuje, da jih bo spoštoval.

 1. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Samo tiste osebe, ki:

 • so starejše od 18 let (v času objave nagradne igre)
 • imajo stalno prebivališče na ozemlju Slovenije
 • so registrirani na družbenem omrežju (www.instagram.com)
 • imajo aktiven INSTAGRAM profil ves čas trajanja nagradne igre
 • upoštevajo pravila uporabe platforme INSTAGRAM
 • soglašajo z obdelavo osebnih podatkov
 • upoštevajo pogoje nagradne igre

Tekmovalci lahko sodelujejo v nagradni igri samo enkrat, z uporabo svojega pravega Instagram profila. Vsako spreminjanje reakcije je prepovedano. Profili, ki se zdijo izmišljeni, bodo izključeni iz nagradne igre. Iz nagradne igre so izključeni tudi zaposleni pri organizatorjih nagradne igre ter osebe, s katerimi ima organizator in njegove izpostave sklenjeno pogodbo.

 1. NAGRADNA IGRA IN NAGRADA

Nagradna igra bo potekala od dneva objave 22.08.2022 do 26.08.2022. Tekmovalci v zvezi z nagradno igro:

Na Instagramu bodo spremljali (Follow) organizatorjevo Instagram stran (@kajakarba in @bloomhairsi), "všečkali" sliko in jo komentirali kot navedeno v pogojih.

Nagradno igro sproži organizator z objavo na svojem Instagram profilu @kajakarba

Izmed prejetih komentarjev bo 26.08.2022 izžreban 1 zmagovalec, ki bo prejel Bloom Hair paket  – nagradni paket, ki se nahaja na nagradni fotografiji.

Naloga je, da v komentarju označite vsaj eno osebo, s katero bi delili nagrado ali za katero mislite, da bi tudi želela sodelovati v nagradni igri in to do konca nagradne igre, in sicer do 26.08.2022 do 14:00. Rezultat nagradne igre bo objavljen v komentarju pri nagradni fotografiji ali v zgodbi.

Zmagovalca nagradne igre bo izžrebal organizator. Izžreban bo en zmagovalec, ki bo prejel nagrado. Njegovo ime bo objavljeno na profilu organizatorja ob zaključku nagradne igre pod nagradno objavo. Sodelujoči se strinjajo, da @kajakarba objavi njihova imena na svoji uradni Instagram strani, če zmagajo.

Zmagovalec bo imel 48 ur od objave rezultatov, da odgovori na zmagovalno sporočilo in potrdi svojo udeležbo na nagradni igri. V nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico obdržati nagrado. Če zmagovalec po razglasitvi rezultatov nagradne igre in pred podelitvijo nagrad krši pravila nagradne igre, ni upravičen do prevzema nagrade. V tej nagradni igri zmagovalec nima nobenih pravnih pravic do nagrade. Stroške prevoza krije organizator. Če nagrade ni mogoče dostaviti na naslov, ki ga je navedel zmagovalec nagradne igre, je zmagovalec dolžan plačati stroške dostave organizatorju.

 1. OSEBNI PODATKI

Udeleženec nagradne igre potrjuje, da se strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov (ime in priimek, spol, telefonska številka, Instagram ID in naslov) za namene preverjanja v času nagradne igre in morebiti po njenem zaključku. V primeru dobitka bo organizator posredovane osebne podatke posredoval ponudniku.

Pravice tekmovalca so zaščitene z zakonom. Od organizatorja ima pravico zahtevati potrditev obdelave njegovih osebnih podatkov. Udeleženec nagradne igre podatke posreduje prostovoljno in lahko svoje soglasje kadarkoli pisno prekliče. Preklic soglasja mu ne daje pravice do zmage. V primeru dvoma o pravicah udeleženca se lahko udeleženec obrne na organizatorja ali Urad za varstvo osebnih podatkov.

Osebni podatki tekmovalca bodo hranjeni le toliko časa in bodo izbrisani najkasneje 2 leti po zaključku nagradne igre. Podatki se lahko obdelujejo avtomatsko ali s strani zaposlenih pri organizatorju.

Osebne podatke, posredovane prek družbenega omrežja Instagram, obdeluje tudi Instagram v skladu z lastnimi pogoji uporabe Instagrama (www.instagram.com).

 1. DRUGE POMEMBNE DOLOČBE

Organizator ima pravico kadarkoli spremeniti ali odpovedati nagradno igro med njenim trajanjem. Pravila nagradne igre lahko organizator med tekmovanjem po potrebi spremeni in dopolni. Celotno besedilo trenutnih pravil bo vedno na voljo na Instagram strani organizatorja.

Organizator ne odgovarja za morebitno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, povzročeno z uporabo pravil nagradne igre ali dobitkov v nagradni igri. Promotor ni odgovoren za kakršno koli izgubo, zamudo ali poškodbo nagrade med poštno dostavo.

Za uveljavljanje vpisa ali nagrade ni mogoče izvesti nobenega pravnega postopka. Fizične nagrade ni mogoče zamenjati za enakovredno denarno nagrado.

Organizator ima pravico kadarkoli med tekmovanjem diskvalificirati tekmovalca ali preklicati njegov odziv, če je tekmovalec kršil katerega od pogojev sodelovanja, ki so določeni v teh pravilih.

Nagradna igra ni sponzorirana, vodena ali povezana z Instagramom. Udeleženec nagradne igre se strinja, da se njegovi podatki posredujejo organizatorju nagradne igre in ne družbenemu omrežju Instagram. Morebitna vprašanja ali komentarje v zvezi s tekmovanjem naslovite izključno na organizatorja. Komentarje lahko udeleženec pošlje pisno preko zasebnega sporočila na Instagramu v roku 3 delovnih dni od zaključka nagradne igre. Morebitne naknadne pripombe na izbirni postopek ne bodo upoštevane.

22.8.2022